Bij het onderzoeksontwerp voor het 10-jarig actieonderzoek Het Nieuwe Tussen liet ik me inspireren door het boek Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit. Wat nam ik mee?

 

Door: Maaike Miedema

 

Wat me trof bij het lezen van het beschouwende betoog ‘Ruimte om te exploreren’ van veranderexpert Hans Vermaak, was het inzicht dat ruimte om te veranderen er niet zomaar is, die moet je maken. Het liefst met elkaar.

“Samen modderen, wat levert dat op?”

In zijn artikel betoogt Vermaak dat professionaliseren, onderzoeken en veranderen, als drieslag elkaar kunnen versterken. In een team waar professionals, onderzoekers en veranderaars bij elkaar zitten, heeft niemand de wijsheid in pacht. Anders dan gedacht, ziet Vermaak dit niet als zwakte, maar juist als een kracht. Waar niemand de expert is, zoekt iedereen naar oplossingen en woorden. Niet-weten democratiseert in die zin. Om beurten voel je je als deelnemer de slimste, het onbekwaamst of in de war. Graag onderscheidt Vermaak het 1ste, 2de en 3de persoonsperspectief.

1ste persoon
Als professional, onderzoeker of veranderaar is het maken van ruimte voor een onderzoekende professionaliteit een vaardigheid maar ook een mindset. De vaardigheid zit hem bijvoorbeeld in het consequent werken met een zogenaamd Reflective Journal. De mindset zit meer in het aanleren van een bepaalde mate van onverstoorbaarheid als het gaat om de reacties die jouw opmerkingen en inzichten oogsten. Uit de literatuur weten we dat juist het met elkaar modderen en pielen, waardevol is. Dat uit onbeduidende acties in de kantlijn, juist  baanbrekende inzichten voort komen.

Literatuur

Vermaak, H. (2009). Ruimte om te exploreren, in de publicatie Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit, Koninklijke Van Gorkum BV, Assen.

Smidt, G. (2009). Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit, Koninklijke Van Gorkum BV, Assen.