Miedema Onderzoek en Advies voor oplossingen die doorwerken

Het onderzoeksbureau Miedema Onderzoek & Advies is gespecialiseerd in procesbegeleiding en actieonderzoek binnen complexe vraagstukken in het publiek domein. Vaak leidt de eigen manier van denken over verandering, verder weg van de oplossingen die men nastreeft. Door actieonderzoek wordt ook het eigen denken telkens bijgesteld en aangepast aan de praktijk.

Wat gebeurt er toch in de hal van het stadhuis, dat jullie veranderen van burgers in ambtenaren’, zo vraagt de gemeentesecretaris zich retorisch af tijdens de weekopening. Tumult in de koffiepauze. Alle collega’s ventileren de eigen visie. Ook de actieonderzoeker.

Als actieonderzoeker voeg je jezelf toe aan het team. De teamvraagstukken worden zo ook jóuw vraagstukken. Elk teamlid brengt de eigen expertise in: de socioloog, de manager, de ervaringsdeskundige, de IT-er, de service designer et cetera. Door het ‘withness’ of gezamenlijk perspectief te hanteren, zie je andere dingen dan wanneer je het ‘aboutness’ of objectieve perspectief hanteert. Gezamenlijk kom je tot gedragen oplossingen die doorwerken.

Inspiratiebron is het gedachtengoed van wetenschappers als Ralph Stacey, Karl E. Weick, Chris Argyris en Norbert Elias.

Liefde voor Leren

Op zich is leren een vrij leeg begrip, dat pas binnen een context betekenis krijgt. Tijdens een inventariserend onderzoek binnen twee lectoraten, oogsten onderzoekers maar liefst zes verschillende invullingen van het begrip leren. Allemaal relevant. Van: ‘Leren is reflecteren’ of ‘Leren betekent teambuilding’ tot ‘Leren is changing the game: het vertellen van een nieuw verhaal’. Normaal zou de reflex wellicht zijn om deze verschillen zo snel mogelijk de wereld uit te helpen: voor een goede samenwerking moeten de neuzen dezelfde kant op wijzen. Maar vanuit het oogpunt van Emergent Change, zijn we blij met deze zogenaamde polyvocaliteit of meerstemmigheid. Binnen meerstemmige organisaties helpt de verscheidenheid aan optieken om sneller en doeltreffender oplossingen te vinden voor problemen die zich in de dagelijkse praktijk aandienen.

“If an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by an inside force, life begins. Great things always begin from the inside.”

Jim Kwik

Onderzoek & Advies

Wat gebeurt er toch in de hal van het stadhuis, dat jullie veranderen van burgers in ambtenaren’, zo vraagt de gemeentesecretaris zich retorisch af tijdens de weekopening. Tumult in de koffiepauze. Alle collega’s ventileren de eigen visie. Ook de actieonderzoeker.

Als actieonderzoeker voeg je jezelf toe aan een team. De teamvraagstukken, worden zo ook jóuw vraagstukken. Elk teamlid brengt de eigen expertise in: socioloog, ervaringsdeskundige, IT-er, service designer et cetera. Als actieonderzoeker en veranderkundige ben ik gecharmeerd van het gedachtengoed van wetenschappers als Ralph Stacey, Karl E. Weick, Chris Argyris en Norbert Elias.

“Mess is the material from which life and creativity are built…””

Ralph D. Stacey

Complexiteit & Management

Van de innovaties bij de New York Times leren we dat het niet de planning, de cultuur of het organisatieleren zijn, die het verschil maakten bij het ontwikkelen van een nieuw product dat de krant deed overleven, maar de samenstelling van het team. ‘The key-element was a cross-functional team’, aldus Aron Philhofer, voormalig chef digitale strategie bij de New York Times. Met een team van designers, technici, managers en verslaggevers, ontwikkelde hij de NYT Now app. De app was gelijk al een hit onder jongere lezers, die afhaakten bij de papieren krant.

Over Maaike Miedema

✔ ‘Out of the box denker’
✔ ‘Werken met wat zich aandient’

Als onderzoeker en adviseur werk ik bij voorkeur aan optimalisatie opgaven in het onderwijs en het publiek domein.