‘Out of the box denker’
‘Werken met wat zich aandient en/of wat nodig is’
‘Reflectief’

Dat zijn zo enkele kwalificaties van mensen met wie ik samenwerkte. Als onderzoeker en adviseur heb ik voorkeur voor optimalisatievraagstukken in het publiekdomein. Mijn betrokkenheid varieert van projectmanager bij het Innovatieproject Capabel (2005- 2009), initiatiefnemer van Het Nieuwe Tussen (2009 – 2019), adviseur en actieonderzoeker voor de gemeente Amsterdam (2009 -2019), procesbegeleiding bij en actieonderzoek naar multi-stakeholderssamenwerkingen & Commoning voor stadsdeel Amsterdam Nieuw West (2018 – 2019) en senior (actie)onderzoeker voor de lectoraten Dynamiek van de Stad (Inholland, Rotterdam) en Urban Management (Hogeschool van Amsterdam) o.a. naar de zogenaamde crafting communities – Samen Beter/Zorgvrijstaat Rotterdam-West en het creëren van Stedelijke Leeromgevingen.

Hoe rolde je als onderwijsjournalist in het actieonderzoek?

‘Interessante artikelen hoor. Maar wanneer gaan jullie nu eens wat aan de problemen in het onderwijs dóen?’ Die vraag van onze kritische lezers, zette mij als (hoofd) redacteur van het externe tijdschrift ‘O’ van het Ministerie van Onderwijs aan het denken. Het magazine O was bestemd voor directies en besturen van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs én het beroeps- en volwassenenonderwijs. Elke onderwijstak worstelde met haar eigen complexe problematiek.

De lezersvraag vormde de aanleiding voor een 10-jarig actieonderzoek met een divers samengesteld team, naar het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken in het Publiek Domein. Geflankeerd door een, tot op de dag van vandaag voortdurende, studie naar organisatieverandering en ontwikkeling. Enkele gevolgde studies/ opleidingen: Interuniversitair centrum voor Organisatie en Veranderkunde (SiOO, 2007), Corporate Antropologie (Academie voor Organisatiecultuur) (2016), Organisatie Verandering en Ontwikkeling (OU) (2020), aanvang promotietraject Complexiteit en Management, Hertfordshire University, Londen (2019). Verder lezen: www.hetnieuwetussen.nl